50 چهارپایه و نردبان مفید،بی نقص و کاربردی

چهارپایه و نردبان های کوتاه از انواع صندلی هستند که در گروه مبلمان منزل طبقه بندی می شود چهارپایه عموما به نشیمنی بدون دسته و پشتی که ممکن است پایه هایی کوتاه یا بلند داشته باشد، اطلاق می شود. چهارپایه و نردبان ها در دکوراسیون از مواردی محسوب می شوند ادامه مطلب…