رنگ درمانی و ارتباط با رنگ ها در دکوراسیون

رنگ ها مسبب هیجانات هستند و بر رفتار ما تاثیر می گذارند آن ها در تمامی لحظات  بیداری با ما هستند و احساسات و افکار  سلیقه ها ، واکنش ها  و خاطرات  مار را بر می انگیزند  انسان ها  از روی غریزه  به پیام های نور و رنگ پاسخ می ادامه مطلب…

4 دشمن افسردگی در دکوراسیون منزل

حالت روحی افسردگی موضوعی پیچیده است وضعیتی ذهنی است که می تواند هارمونی  و پایدار رفتاری را تحت تاثیر قرار دهد و اختلالات جدی ایجاد کند. حالت کنترل نشده افسردگی بر کلیه فعالیتهای روزانه فرد تأثیر می گذارد و اختلالات بیولوژیکی و متابولیکی زیادی را در زندگی روزمره سبب می ادامه مطلب…