سه قانون اصلی برای دکوراسیون اتاق های بزرگ

ابعاد فضا نقش زیادی در طراحی و دکوراسیون داخلی دارد در واقع کوچکی و متراژ کم هر اتاقی سبب می شود تا چیدمان و طراحی با چالش هایی مواجه شود و یا امکان جای دادن همه حوزه های ضروری وجود نداشته باشد در چنین مکان هایی استفاده بهینه از امکانات ادامه مطلب…