دکوراسیون داخلی در سال ۲۰۲۰ | قسمت دوم

جریان ترندهاو پیش بینی ترندهای دکوراسیون ۲۰۲۰ را که نتیجه صحبت با دکوراتور های حرفه ای است جمع آوری کرده تا دریابیم که در سال ۲۰۲۰ منتظر چه چیزهایی باشید و چگونه با اکسسوری ها و مبلمان و یا به کارگیری رنگ ها و ترفندهایی ترند های امسال را به ادامه مطلب…

پیش بینی خوشبینانه روند طراحی داخلی در سال 2020-2021

روند طراحی داخلی و دکوراسیون در سال ۲۰۱۹ با الهام از زمین و رنگ‌های طبیعی ،کاربرد بیشتر چوب در دکوراسیون داخلی و دکورهای دوست‌دار محیط زیست بود اما در امتداد فصل های گذشته با بررسی گرایش های موثر بر صنعت مد و حال حاضر در طراحی داخلی با دید خوشبینانه ادامه مطلب…