ایرانیان از دیر باز هنگام تحویل سال و شروع سال نو سفره‌ی هفت سین عید نوروز  را با تخم مرغ‌های رنگی زیبایی تزئین نموده  که نشان از باروری و رشد و زایش خوبی‌ها و سمبل شکوفایی و نمو در سال جدید است .

برای رنگ آمیزی تخم مرغ ها می توان از رنگ های شیمیایی و یا از مواد طبیعی مانند: لبو، پوست انار، زرد چوبه و …  استفاده کرد. در ادامه برای مشاهده نمونه ایده هایی از رنگ آمیزی خلاقانه و هنرمندانه تخم مرغ ها با در ادامه همراه باشید….