طراحی داخلی رستوران ۵۰ ساله نعنا در قلب غرب نیویورک انجام شده است.در نمای ورودی این رستوران از فریم های مشکی رنگ در ترکیب با شیشه استفاده شده است.همچنین نورهای LED بر روی شیشه برای  نوشتن اسم رستوران به کاربرده شده اند.

طراحی ورودی رستوران

برای نشیمن نیمکت های موجود در رستوران از پارچه های چرمی کرمی استفاده شده تا ضمن ایجاد فضایی گرم،با سایر قسمت ها هماهنگ شود.در جعهبه های پشت نیمکت بر روی دیوار از نور مخفی استفاده شده ست تا لوازم و عناصر موجود در قفسه ها به خوبی مشاهده شوند و برجسته تر نشان داده شود.وجود گیاهان فضای داخلی رستوران را صمیمی و خودمانی تر کرده است

قفسه بندی رستوران

در قفسه های پشت از مس برای گرمی بیشتر استفاده شده است.

قفسه بندی رستوران

برای ایجاد حس تازگی و آرامش از کاشی های سبز برای دیوارهای آشپزخانه استفاده شده است همچنین به خاطر اسم این رستوران میتواند دریات که سبزی نعنا در آشپزخانه نیز وارد شده است..۴صندلی با رنگ تیره در کنار پیشخوان کنار آشپزخانه قرار گرفته است.برای روشنایی بیشتر فضا از نرو سفید در نورپردازی داخل آشپزخانه استفاده شده است.

طراحی داخلی رستوران

منبع:contemporist.com