با افزایش شهرت شهر بوستون،یک کافه شهری مدرن درمحله پنجاب احداث شد.مشتریانی که از غذاهای سالم و مطمئن آمریکایی استفاده می کنند زمان زیادی را در این شهر سپری می کنند و به این شهر علاقه ی زیادی دارند.در همین راستا،ماهیت منحصربه فرد این شهر از طریق معماری هویت تجاری به خود گرفته است.ایده طرح بررسی و دوباره به تصویر کشیدن تمام جنبه های مختلف زندگی شهری،شور و شوق،عابران پیاده،طبیعت و سروصدا بوده است.

ایده دکوراسیون کافی شاپ

کافه دارای طراحی خطی با عناصر مختلفی که در سطح شهر استفاده گردیده، دکور شده است برای مثال از تکه های روزنامه درصندلی های کافی شاپ استفاده شده است.در طراحی داخلی کل فضای پیرامونی این کافه از فلز مشکی به منظور ایجاد حس محوطه سازی یهره گرفته شده است.

دکوزاسیون کافه

الگوی به کاربرده شده برای کف این کافه،تصویر خیالی از یک شهر و خیابان هایش است.در ایم کافه از رنگ زرد،مشکی و سفید بیشتر از سایررنگ های دیگر ستفاده شده است.علت استفاده از رنگ زرد نشان دادن و تداعی کردن حس حضور در یک خیابان را داشته باشد و خطوط سفید مانند خطوط خط کشی شده در خیابان مسیر رفت و آمد در کافه را مشخص می کند.

استفاده از خط راه راه سفید در دکوراسیون کافه

برای حفظ حریم مابین صندلی های تعبیه شده از قاب های فولادی مشکی رنگ به همراه کابل های نازک که یه صورت کج نصب شده اند استفاده شده است.

طراحی داخلی کافی شاپ مدرنطراحی داخلی کافه

استفاده از رنگ قرمز در کنار مشکی و سفید توجه بیشتری را به کافه جلب میکند. 

طراخی ورودی کافی شاپایده طراحی داخلی کافهدکوراسیون کافی شاپایده طراحی پلهطراجی پله کافی شاپدکوراسیون سرویس بهداشتی کافهاستتفاده از روزنامه در دکوراسیون کافهدکوراسیون کافی شاپ

نحریریه

منبع:retaildesignblog.net