با وجود تحولات سریع و مداوم و تغییرات زندگی شهری ، معماری و طراحی داخلی فضاها بایستی مطابق با موج تغییرات حرکت کند و فضاهایی را خلق کند که  با روند تغییرات دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند.

مبلمان انعطاف پذیر بازتاب این رفتار معاصر و انطباق با موج تغییرات است زیرا می توان آنها را به راحتی جابجا کرد ، سازگاری بالایی دارند و از آنجا که می توانند عملکردهای مختلف را در یک قطعه انجام دهند می توانند  بر اساس نیازها و تغییرات خاص تغییر کنند ازین رو به بهینه سازی فضای داخلی کمک می کنند.

ما هشت پروژه برزیلی را انتخاب کرده ایم که قابلیت انعطاف پذیری را با طراحی مبلمان ترکیب می کند با همراه باشید…..

Consolação Apartment / Canoa Arquitetura

Andradas Apartment / OCRE arquitetura

Apartment AMRA7 / Piratininga Arquitetos Associados + Bruno Rossi Arquitetos

Higienópolis Apartment / Teresa Mascaro

Dijon Kitchen / Diego Revollo Arquitetura

ED Apartment / Daher Jardim Arquitetura

Studio Brasília 27 / Fabio Cherman (in Portuguese)

Viadutos Apartment / Vão

منبع: آرک دیلی